Inventarisatie

Automatisering binnen organisaties groeit tezamen met het bedrijf en haar processen mee. Ze vormen steeds meer een belangrijk onderdeel van het bedrijfsproces. Het belang van een hoge beschikbaarheid en de optimale kwaliteit van het bedrijfsnetwerk nemen toe.

Mede door deze factoren is er een grote vraag ontstaan naar duidelijke inzichten in de huidige toestand van het bedrijfsnetwerk.

Biesenbeek IT maakt middels een netwerkinventarisatie belangrijke gegevens inzichtelijk aangaande netwerkbelasting en zwakke plekken in de infrastructuur. Aan de hand van deze gegevens zal er door ons een oplossing worden aangedragen.

Wij onderkennen drie stappen in het inventarisatie traject:

 • Doelstellingsbepaling
  Aan de hand van een eerste gesprek met de bedrijfsleiding, de IT verantwoordelijke en eventueel één of meer gebruikers wordt de doelstelling van de inventarisatie bepaald.
 • Netwerk/hardware inventarisatie
  Hier wordt het netwerk cq de hardware geïnventariseerd en getoetst op de beschikbaarheid. Tijdens dit traject worden er mogelijke problemen gedetecteerd in elk segment.
 • Aanbevelingsverklaring
  Na de inventarisatie wordt er een plan opgesteld, waarin onze bevindingen (met o.a. gedetecteerde problemen of eventuele verbeteringen) in een rapport gepresenteerd en besproken worden.

Wat kunt u verwachten?

Voor een nulmeting of inventarisatie zullen wij op locatie de huidige stand van uw bedrijfsnetwerk nagaan. Zo onderzoeken wij onder meer het volgende:

netwerk

 • Hoe afhankelijk is uw bedrijf van zijn ICT infrastructuur?
 • Beveiliging van het bedrijfsnetwerk
 • Op welke manier kan uw organisatie aan efficiënter systeembeheer doen?
 • Inventarisatie van soft- en hardware
 • Is het netwerk voldoende beschermd tegen hackers?

Wanneer wij alle noodzakelijke gegevens verzameld hebben, zullen deze worden verwerkt in een uitvoerig rapport. Het rapport bevat een groot aantal standaard rapportages waarin de prestaties van uw bedrijfsnetwerk geëvalueerd worden. Tot slot wordt er dieper ingegaan op de specifieke aanleiding tot de inventarisatie en krijgt u een helder en duidelijk antwoord op al uw specifieke vragen. Het inventarisatierapport zal tijdens een afrondend gesprek door ons worden toegelicht.

Biesenbeek IT - Voor Anker 24 - 1602 HW  Enkhuizen
Tel. 06-46198020 - Email